Tłumienie pyłu

Pył na przykład wytwarzany jest przez węgiel, piasek, koks, rudy, popioły itp. których obróbka wywołuje obciążenie pyłami.

Zaoszczędź pieniądze!

Kup ekonomiczną alternatywę dla konwencjonalnych i złożonych systemów tłumiących pył i wiążących kurz. Nowoczesne wiązanie pyłu w zakładach obróbki materiałów sypkich. Wiązanie pyłu odbywa się za pomocą zraszania lub natryskiwania.

cechy:

Ekonomiczna alternatywa dla konwencjonalnych systemów tłumiących pył i wiążących kurz

Ekonomiczna alternatywa dla złożonych systemów wiążących pył i kurz