Instrukcja obsługi

Obszar pobierania. Pobierz instrukcję: link: instrukcja.pdf 

Krok po kroku instrukcja instalacji

OSTRZEŻENIE: WARNING:

• Przed rozpoczęciem pracy i użyciem zraszaczy, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję,• Before operating and using the sprinkler, read this manual carefully

• Nie należy znajdować się w pobliżu zraszacza w trakcie jego pracy • Do not stop close to the sprinkler when it is working

• Nie należy zmieniać ustawień zraszacza w trakcie jego pracy • Do not carry out any adjustments when the sprnkler is working

• Nie należy kierować strumienia wody w kierunku linii elektrycznych, osób, zwierząt, drogi, kolei. • Do not point the water jet towards electric lines, persons, animals, roads, railways 

 ZAMOCOWANIE ZRASZACZA FIXING THE SPRINKLER

Aby naprawić lub zdemontować zraszacz należy odkręcić gwintowaną tuleję za pomocą odpowiedniego klucza.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ ZRASZACZA JAKO PUNKTU ODNIESIENIA DO ZAKRĘCANIA LUB ODKRĘCANIA.

Aby zwiększyć lub zmniejszyć kąt nawadniania zraszacza należy przenieść wyprowadzenie 6 spod osłony w odpowiednią pozycję (rys.3)

Zraszacz należy okresowo smarować: A (rys.1) - część turbiny B (rys.1) - miejsca przy śrubach ślimakowych C (rys.1) - w zwieńczeniu (z wyjątkiem modelu S60 E). Do smarowania należy używać smaru stałego litowego. Część A - należy smarować co 300/400 godzin pracy zraszacza Części B i C - należy smarować co 600/700 godzin pracy zraszacza

GWARANCJA Gwarancja obejmuje wady fabryczne materiału. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i wad lub usterek spowodowanych przez: • Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji podczas montażu; • Nieprzestrzeganie sposobu użycia i konserwacji produktu. 

INSTALLATION USE AND MAINTENANCE MANUAL.

Modele: Models: • S60-43. 0. • S70-43. 0. • S80 SUPER-43. 0

WARNUNG:

 • Bevor Sie den Sprinkler in Betrieb nehmen und benutzen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch

 • Halten Sie nicht in der Nähe des Sprinklers an, wenn er funktioniert.

 • Nehmen Sie keine Einstellungen vor, wenn der Sprinkler arbeitet

 • Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf elektrische Leitungen, Personen, Tiere, Straßen, Eisenbahnen

BEFESTIGEN DES SPRINKLERS

Zur Befestigung und Demontage der Modelle mit Gewindeverbindungen den Sprinkler an- oder abschrauben

durch Einwirken auf die Hülse mit dem entsprechenden Schlüssel. VERWENDEN SIE DEN SPRINKLER NICHT

ALS EIN HEBEL, UM ZU SCHRAUBEN UND ZU VERSCHRAUBEN.

EINSTELLUNG DES BEWEGUNGSWINKELS

Bewegen Sie die Stifte  unter dem Schutz in die gewünschte Position, um die

Bewässerungswinkel.

SCHMIERPUNKTE UND INTERVALLE

Schmieren Sie den Regner regelmäßig mit Schmiermitteln:

A  - an der Turbine-Einheit;

B  - neben der Schnecksschraube;

C - an der Krone (außer Modell S60 E).

Verwenden Sie wasserfestes, faseriges Fett. Verwenden Sie ein Lithiumseifenfett mit einem Pumpfaktor von 2.

Fettschmierer/Greaser A: alle 300/400 Stunden schmieren

Fettschmierer B und C: alle 600/700 Stunden schmieren.

GARANTIE

Die Garantie umfasst Herstellungs- und Materialqualitätsmängel des Produkts.

Die Garantie deckt keine Verbrauchsmaterialien und Defekte oder Fehlfunktionen ab, die verursacht werden durch:

• Nichtbeachtung der Montageanleitung bei der Montage;

• Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Wartungsanweisungen.