Ochrona przed zamarzaniem .

Nawadnianie przeciwprzymrozkowe, przeciwdziałające zamarzaniu dostarcza sztucznej energii roślinom, krzewom lub drzewom, które mają być chronione podczas nocnych przymrozków na wiosnę. Sztuczny deszcz, który jest tworzony podczas mroźnych nocy, zamarza na roślinach. Kiedy zmienia się stan agregacji wody w formie lodu, uwalniana jest energia, która chroni rośliny przed zamarzaniem w cienkiej warstwie powietrza między liśćmi a lodem. Nawadnianie przeciw zamarzaniu występuje we wrażliwych wiosennych uprawach, takich jak sady: uprawy owoców w okresie rozkwitu. Nawet po porannym wzroście temperatury należy kontynuować nawadnianie aż do stopienia się lodu. Pojawiający się wiatr może doprowadzić do parowania zimna, tak że pokryte lodem rośliny mogą zamarznąć nawet przy dodatniej temperaturze w otoczeniu.

(źródło: Wikipedia)