Życzenia klientów, opcje zamawiania

Każdy klient ma własne wymagania. Z tego powodu nasze zraszacze są również wykonywane zgodnie z życzeniem klienta.

Następujące parametry są dowolnie wybieralne: zasięg rzutu, średnica dyszy, intensywność deszczowania itp.

  • Rzut zraszaczy jest zależny od ciśnienia wody generowanego przez pompę lub dostępnego z przyłącza. Intensywność, z którą pole nawadniane, zależy od ciśnienia wody, średnicy dyszy.
  • Niestandardowe wykonania i odmienne wymiary dostępne na życzenie już w małych ilościach
  • Zraszacz z dyszą pistoletu deszczowego i mechanizmem odginającym strugę. Strumień wody wytworzonej przez dyszę jest okresowo przerywany przez specjalnie wygiętą dźwignię. Po pierwsze, bardzo zwarty strumień wody jest podzielony celem kompletnego rozprowadzenia nad obszarem do nawadnienia. Z drugiej zaś strony, za pomocą mechanizmu- dzięki ugięciu strumienia wody za pomocą dźwigni - zmieniany jest o pewien kąt kierunek wyrzutu strugi wody na promieniu wokół kołowego odcinka. Ponadto woda użyta do nawadniania nie jest zwartym strumieniem, ale opada na ziemię i rośliny w postaci dużych i małych kropel, a także może trochę ogrzać się dzięki większej powierzchni kontaktu z powietrzem.
  • Proste utrzymanie czystości
  • Mocna konstrukcja, przy zachowaniu stosunkowo niskiej masy
  • W nawadniania antyprzymrozkowym: Pełna ochrona przed temperaturami zamarzania, dla wrażliwych na temperaturę roślin, na przykład dla ochrony upraw sadowniczych

Lokalizacja firmy na granicy Niemiec pozwala nam na dotrzymywanie krótkich terminów dostaw i elastyczne reagowanie na wąskie gardła logistyki.

(na bazie Wikimedia cc)