Tłumienie pyłu w miejscu pracy

przez adam
Odsłony: 371

W różnych miejscach ważne jest utrzymanie porządku. Jedną z ważnych rzeczy, o których należy pamiętać, jest tłumienie pyłu. Pył zakłóca miejsce pracy. Szkodzi produktom i robi wiele rzeczy, których pracownicy nie lubią. Jak ważne jest tłumienie pyłu w twoim miejscu pracy? Poniżej kilka przykładów, w których tłumienie pyłu w Twoim miejscu pracy jest bardzo użyteczne.

W obszarach roboczych, takich jak place budowy i prace rozbiórkowe, bardzo ważne jest utrzymanie pyłu pod kontrola, lub najlepiej, poza miejscem pracy.

Armatki przeciwpyłowe

Znane również jako działa przeciwpyłowe, działka przeciwkurzowe są wykorzystywane do tłumienia pyłu na wysypiskach i drogach gruntowych. Jak to działa? Woda pod ciśnieniem przepływa przez dysze, które następnie zamieniają wodę w drobny deszcz lub nawet mgłę. Mgiełka następnie miesza się z pyłem, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w miejscu pracy.

Co z kurzem? 

W niektórych zakładach przemysłowych bardzo ważne jest tłumienie kurzu. Działka przeciwpyłowe są następnie instalowane w obszarach, w których na przykład transportowane lub wyładowywane są określone materiały przemysłowe, które następnie uwalniają pył. W tych specjalnych obszarach maszyna do tłumienia pyłu jest często sterowana przez komputer. Ta zaawansowana technologia jest pilnie potrzebna w obszarach takich jak zakłady przemysłowe, aby nie zwiększać zawartości wilgoci w materiale, który ma zostać rozładowany. Zdemineralizowana woda jest również uważana za najlepsze medium mgiełkowe dla tego zastosowania.

źródło: Hennlich