Znaczenie i potrzeba tłumienia i redukcji kurzu i pyłu

przez adam
Odsłony: 321

DLACZEGO REDUKCJA KURZENIA I PYLENIA JEST WAŻNA?

Pył jest klasyfikowany jako drobny, suchy i rozdrobniony.

Kurz składa się z pyłków, minerałów, gleby i wielu innych cząstek, które można znaleźć w lokalnym środowisku. Firmy z branży wydobywczej są zobowiązane do monitorowania i kontrolowania swoich emisji pyłów, ponieważ pył powstaje na każdym etapie procesu wydobywczego: wydobycia, obróbki, przetwarzania, magazynowania i transportu.

W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i UE emisje cząstek stałych są ustalane i monitorowane przez agencje rządowe.

Pył może powodować wiele problemów dla przemysłu wydobywczego, takich jak słaba widoczność i częstsze awarie sprzętu, a także może być związany z problemami zdrowotnymi, takimi jak: astma, rak płuc i choroby serca.

Kurz w powietrzu

Pracownicy w kopalniach lub firmach transportowych, mieszkańcy mieszkający w pobliżu oraz otaczające środowisko to grupy, dla których pył i kurz niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia. W niektórych krajach: poziom emisji pyłu i dopuszczalny poziom jakości powietrza- są ustalane przez rządy. Przekroczenie może prowadzić do nałożenia mandatów i tymczasowego przerwania działalności wydobywczej.

I to nie tylko są regulacje rządowe, które operatorzy kopalni muszą przestrzegać, ale także świadomość społeczna i aktywizm społeczny powodują że niekontrolowany pył może być przyczyną problemów dla właścicieli kopalń.