JET ELECTRONIC + IRRIMOP

przez adam
Odsłony: 394

JET ELECTRONIC + INNOWACYJNY SYSTEM ZRASZAJĄCY IRRIMOP 

Ta kombinacja jest najlepszym rozwiązaniem, aby w pełni wykorzystać wyjątkowe właściwości elektronicznego zraszacza. Elektroniczna jednostka sterująca IrriMOP umożliwia pełną integrację elektronicznego zraszacza z samojezdną maszyną nawadniającą, co powoduje znaczne zmniejszenie zużycia energii i przepływu wody podczas nawadniania.

Te doskonałe wyniki są naturalną konsekwencją stałej kontroli wartości pluwiometrycznych wraz z precyzyjną regulacją prędkości powrotu wózka i zmianami kątów otwarcia. Wszystkie 16 programów automatycznych, które można zapisać na elektronicznej karcie zraszacza, można wybrać z urządzenia IrriMOP w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego profilu nawadniania.

Każdy automatyczny program określa typ cyklu (złożony lub prosty), wszelkie zakłócenia na początku i na końcu nawadniania, otwarcie i zakończenie kąta nawadniania, mapy terenu i pożądane wskaanie deszczomierza. Za pomocą podręcznego przenośnego systemu sterowania będącego wyposażeniem, częścią zestawu elektronicznego zraszacza Nodolini można ustawić dowolny automatyczny program i wykonać mapowanie terenu, które można wczytać do systemu, celem ustalenia kąta otwarcia.

Synergia tych dwóch urządzeń, zraszacza elektronicznego Nodolini i systemu IrriMOP, umożliwia zaprogramowanie całego procesu przejazdu i wycofania wózka samojezdnego z unikaniem przed przeszkodami bocznymi, a system jest właściwie dostosowany do charakterystyki terenu nawadnianych gruntów. Na podstawie kształtu gruntu oraz cech terenu / obszaru przed wózkiem samojezdnym, oprócz obliczenia kąta otwarcia, system oblicza najlepszą prędkość ponownego wjazdu wózka i synchronizuje ją z prędkością obrotową zraszacza. Wszystko to jest niezależnie od ciśnienia wody.

 Oczywiste jest, że ta innowacyjna polityka irygacyjna stanowi wyraźne zerwanie z przeszłością i jest jedyną słuszną odpowiedzią na nowe regulacje Wspólnoty Europejskiej, które coraz częściej wymagają inteligentnego nawadniania przy jego niskim wpływie na środowisko i mniejszym zużyciu energii.